Dječji vrtić Opuzen

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Grad: Opuzen
Adresa: Zagrebačka 3/1
Tel.: 020 671 260
Fax.: 020 671 260
e-mail: djecji.vrtic.opuzen@gmail.com