REHABILITACIJSKI KUTAK

Obavijesti i članci

Radno vrijeme

8:00 -12:00 sati
no moguće su izmjene radnog vremena


098 / 977 0273
LARA MIJIĆ
stručni suradnik edukacijski rehabilitator

dvopuzen.edurehab
@gmail.com