ZIMA U „RIBICAMA“

„ZIMA, ZIMA – E, PA ŠTA JE,

AKO JE ZIMA, NIJE LAV!

ZIMA, ZIMA -PA NEKA JE,

NE BOJI SE KO JE ZDRAV!“

ODGOJITELJICE: MANUELA ŠUTALO

                              NIKOLINA MUSTAPIĆ