ZIMA U „SOVICAMA“

Eksperimentirajući raznim materijalima, koristeći se ilustracijama i video sadržajima djeca su usvajala nova i nadograđivala već stečena znanja o zimi, hladnoći, snijegu i nastanku pahulja.

Kroz narodnu bajku „Rukavica“ čiji tekst je ispunjen veselim imenima životinja i logičkim ponavljanjima koja djeca brzo pamte i time razvijaju govor učili smo o gostoljubivosti, prijateljstvu i brizi za druge.