Jednostavna nabava – Prehrambeni proizvodi – Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači – Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023

Dječji vrtić Opuzen pokreće postupak jednostavne nabave: Nabava roba – Prehrambeni proizvodi –
Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači– procijenjena vrijednost nabave 12.000,00 EUR bez PDV-a,
Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023.

Molimo Vas da nam najkasnije do 10.03.2023. god. do 11:00 sati dostavite potpisanu i ovjerenu Vašu
ponudu za predmetnu nabavu .

Ponude se dostavljaju isključivo elektroničkim putem na e-poštu Naručitelja:djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

sa naznakom:

„Ne otvaraj“ – Prehrambeni proizvodi – Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023“

 

Jednostavna nabava – Prehrambeni proizvodi – Krušni proizvodi, svježa peciva i kolači – Evidencijski broj nabave: EJN 04/2023