Jesen

 

 

Jesen je došla i u naš grad,
suho lišće svud´pada sad.
Vjetar ga nosi, s njim igra se,
lišće je ulice prekrilo sve.
Jesen ne želi da tuga vlada,
jer oblak sivi je iznad grada.

(Josipa Franjić Radulović)