Natječaji

Otvoreni natječaji

30.10.2020. 

Natječaj je otvoren od 2.11.2020 do 9.11.2020. 

Na temelju članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18), članka 53. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja

Za ravnatelja/icu dječjeg vrtića može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika, te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri (4) godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– uvjerenje o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Prijave se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić Opuzen, Zagrebačka 3/1, 20355 Opuzen, u roku osam dana od dana objave natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati su suglasni da Dječji vrtić Opuzen može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
KLASA: 601-02/20-01
URBROJ: 2117-106-01-20-44
Opuzen,30. listopada 2020.godine

016a
Skoči do alatne trake