IMG-ac350e24a7bac44907ec727d6213caea-V

Plan i program vrtića

Godišnji plan i program Ustanove zasnovan je na postavljanju primjerenih individualiziranih ciljeva za svu djecu u skupini. Odgovora na interese svakog pojedinog djeteta, uvažava individualne mogućnosti i potrebe djece, odgojitelja, roditelja i društvene sredine u kojoj Vrtić djeluje i to kroz sva područja godišnjeg plana i programa vrtića. Usmjeren prema temeljnim vrijednostima humanistički razvojnog kurikuluma  ujedinjuje sljedeće elemente:

  • razvoj sposobnosti svakog pojedinog djeteta
  • mogućnost izbora
  • aktivno učenje
  • povezanost s obiteljima djece.

Isto tako nam je važno da naš vrtićki način življenja osigura djeci razvoj kritičkog mišljenja, te ih osposobi za odgovornost i za međusobnu pomoć.