Obavijest kandidatima sudionicima natječaja 14.08.2023 – odgojitelj

Temeljem članka 24. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07,94/13, 98/19 i 57/ 22) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen na sjednici održanoj dana 28.kolovoza 2023.godine, raspravljalo je o pristiglim molbama povodom raspisanog natječaja od dana 14.kolovoza, 2023.godine te sukladno Odluci Upravnog vijeća dostavljamo

 

O B A V I J E S T

kandidatima sudionicima natječaja

 

l . dva (2) izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijem, za obavljanje poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE

 

izabrane su :

 

NIKOLINA MUSTAPIĆ, prvostupnik predškolskog odgoja,VŠS

 

ANDREA ŠIMOVIĆ, nastavnik predškolskog odgoja,VŠS

 

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Opuzen smatra se da su kandidati obavješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te se pojedinačne obavijesti neće dostavljati, a dokumentaciju mogu podići u Dječjem vrtiću Opuzen.

 

 

*Obavijest kandidatima sudionicima natječaja 14.08.2023 – odgojitelj