OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/CA

DJEČJI VRTIĆ OPUZEN
OPUZEN
Opuzen, 30.11.2023.godine
KLASA: 601-04/23-11/04
URBROJ: 2117-106-01-23-184

Temeljem članka 24. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07,94/13, 98/19,57/ 22 i 101/23) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen na sjednici održanoj dana 28. studenog 2023.godine, raspravljalo je o pristiglim molbama povodom raspisanog natječaja od dana 17. studenog 2023.g. te sukladno Odluci Upravnog vijeća dostavljamo

O B A V I J E S T

kandidatima sudionicima natječaja

1 . jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme , puno radno vrijeme za obavljanje

poslova radnog mjesta:

ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/CA

kroz mjeru HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ na 12 mjeseci

izabrana je

MIA MAREVIĆ , prvostupnik predškolskog odgoja,VŠS

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Opuzen smatra se da su kandidati obavješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te se pojedinačne obavijesti neće dostavljati, a svoju dokumentaciju mogu podići u Dječjem vrtiću Opuzen.

 

Ravnateljica

Anamarija Čović

 

*OBAVIJEST kandidatima sudionicima natječaja – ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – PRIPRAVNIK/CA