OBAVIJEST – Početak programa predškole za djecu koja nisu uključena u redovni program vrtića

11.09.2020.

Program predškole počinje s radom dana 01.listopada 2020.godine (četvrtak), za djecu koja nisu uključena u redovni program vrtića, a s područja su Grada Opuzena i Općine Slivno.

Djeca će biti integrirana u odgojnu skupinu predškolaca od 9,00 do 11,00 sati svaki radni dan od listopada 2020.godine do svibnja 2021.godine.

Roditelji su obvezni prijaviti djecu rođenu od 01.04.2014.do 31.03.2015. godine u Upravu Dječjeg vrtića Opuzen do 25.09.2020.godine.

 

UPRAVA