Obavijest za roditelje – PROGRAM PREDŠKOLE

14.09.2021.

 

OBAVIJEST

Program predškole počinje s radom dana 01.listopada 2021.godine (petak), za djecu koja nisu uključena u redovni program vrtića, a s područja su Grada Opuzena i Općine Slivno.

Djeca će biti integrirana u odgojnu skupinu predškolaca od 9,00 do 11,00 sati svaki radni dan od listopada 2021.godine do svibnja 2022.godine.

Roditelji su obvezni prijaviti djecu rođenu od 01.04.2015.do 31.03.2016. godine u Upravu Dječjeg vrtića Opuzen do 29.09.2021.godine.

 

 

 

U P R A V A