Obveze roditelja

Roditelji imaju svoja prava, ali prava proizlaze iz obveza koje u odnosu na dječji vrtić valja ispuniti.

Roditelji imaju obvezu:

PITATI odgajateljice o svojem djetetu i njegovu boravku u vrtiću.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Zato što na taj način tražite konkretnu informaciju koju je odgajateljici puno lakše dati. Vi najbolje poznajete svoje dijete i znate kojim je područjima razvoja snažnije ili mu treba poticaj. Fokusirajte se na takve informacije.

ODAZIVATI se na roditeljske sastanke.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Zato što koristi zbližavanju roditelja i ustanove. Zbog izmjene važnih informacija. Zbog praćenja razvoja djece. Zbog činjenice da možete postavljati pitanja o svemu što Vas u vezi vrtića zanima.

ODAZIVATI na preporuku ili poziv na individualni razgovor od strane odgajateljica ili stručnog tima.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO? Zato što je svako dijete različito. Ukoliko se uvidi neko odstupanje od razvoja jedino uz Vašu pomoć možemo organizirati što individualniji pristup Vašem djetetu. U posljednje smo vrijeme svjedoci velikog porasta u učestalosti poremećaja govora i komunikacije kod djece. Ukoliko se reagira na vrijeme, neke je teškoće doista moguće uspješno premostiti.

OSOBNO DOVODITI dijete u vrtić, a ako ne možete, pismeno ovlastiti drugu odraslu punoljetnu osobu.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Važno je Vašem djetetu najviše jer na taj način gradi povjerenje prema vrtiću, ali i prema Vama. Često će biti situacija kada će odgajateljica htjeti Vama, kao roditelju prenijeti neku informaciju, a Vas neće biti tu. Ukoliko će neka druga osoba dovoditi dijete u vrtić, ona mora biti punoljetna.

DOVESTI dijete u vrtić do 8.30h

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Zato što odgajatelji provode od 8,30h odgojno-obrazovni rad sa djecom i što se zbog SIGURNOSNO-ZAŠTITNIH I PREVENTIVNIH MJERA ulazna vrata vrtića ZAKLJUČAVAJU od 8:30h.

PARTICIPIRATI u organizaciji rada dječjeg vrtića!

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Tijekom ljetnih mjeseci zbog manjeg interesa za uslugama dječjeg vrtića i zbog korištenja godišnjih odmora rad u vrtiću se drukčije organizira, tj. odgojne skupine se spajaju zbog manjeg broja djece. Kako bismo što kvalitetnije organizirali ovakav oblik rada, obvezni ste kao roditelji ispuniti ankete koje ćemo Vam ponuditi hoćete li i u kojoj mjeri koristiti usluge dječjeg vrtića tijekom ljeta.

UPOZNATI odgajateljice o prilikama koje okružuju Vašu djecu u roditeljskom domu

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Ukoliko se događaju kakve promjene u obitelji to u mnogo čemu može utjecati na cjelokupan boravak djeteta i njegovo zadovoljstvo vrtićom. Stresni događaji koji mogu kod boravka djeteta u vrtiću izazvati negativne promjene (neželjeno ponašanje – agresivno/povučeno dijete, odbijanje hrane,enurezu, enkopresu …) mogu biti: narušeni odnosi među roditeljima/ukućanima, razvod braka, smrtni slučaj u obitelji, preseljenje, bolest roditelja ili ukućana, socijalna situacija u obitelji.

JAVITI se odgajateljici kod svakog dolaska ili odlaska.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Vaše dijete bude samo, odgajateljica ne zna tko je doveo ili odveo dijete. Dijete može izaći iz vrtića i ozlijediti se, a da nitko ne zna za to!

IZVIJESTITI odgajateljice o zdravstvenom stanju djeteta i potkrijepiti ih liječničkim potvrdama.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Jako nam je važno zdravlje djece, jer zdravstveno stanje jednog djeteta utječe na stanje cijele odgojne skupine. Prema Pravilniku o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću (NN 114/02) te prema Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02) obvezni ste u roku 24 sata od izostanka djeteta iz vrtića, javiti vrtiću razlog izostanka, odnosno svaki put kada s djetetom posjetite liječnika, on Vam je obvezan izdati Potvrdu o zdravstvenom pregledu koju ste obvezni dostaviti u dječji vrtić zdravstvenoj voditeljici. Ukoliko je zdravstveno stanje Vašeg djeteta formirano nekom kroničnom zdravstvenom teškoćom ili stanjem, obvezni ste nas o tome obavijestiti. Ako se pak zdravstveno stanje Vašeg djeteta mijenja tijekom perioda boravka u dječjem vrtiću, također ste obvezni o tome nas obavijestiti. Dogodi li se da dijete ima ili stekne neku teškoću u razvoju i u procesu je praćenja svojeg razvoja od strane medicinskih stručnjaka ili rehabilitatora, obvezni ste donijeti nove nalaze koji će nam pomoć kvalitetno individualno usmjeriti naš pristup prema Vašem djetetu.

PRIDRŽAVATI se prava i obveza potpisanih Ugovorom.

ZAŠTO JE OVO VAŽNO?
Potpisivanjem Ugovora stvara se formalni sporazum kojem je u cilju osigurati što kvalitetniji boravak u vrtiću Vašeg djeteta. Ukoliko se obje strane drže svojih obveza, djetetov boravak će svakako biti za njega dobrobitan i pozitivan.