Odluka za zasnivanje radnog odnosa: Edukacijski rehabilitator

Temeljem članka 24. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj: 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22 ) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen na sjednici održanoj dana 29.ožujka 2023.godine, raspravljalo je o pristigloj molbi povodom raspisanog natječaja od dana 06.ožujka , 2023.godine  te jednoglasno donijelo

 

O D L U K U

za zasnivanje radnog odnosa

 

1 . jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme s pola radnog vremena  za obavljanje  poslova radnog mjesta:

 

STRUČNI  SURADNIK/CA  EDUKACIJSKI  REHABILITATOR 

U radni odnos kao nestručna zamjena do popune radnog mjesta po ponovljenom natječaju, ali ne dulje od 5 mjeseci,

izabran je STANKO ŠIMOVIĆ (prvostupnik edukacijske rehabilitacije , VŠS ) .

 

*Odluka za zasnivanje radnog odnosa: Edukacijski rehabilitator