Pahuljice

 

Pahuljice su snježne,
vrlo su nježne.
Čim sa neba na zemlju spuze,
pretvore se u suze.
Dok se u zraku viju,
vedro se, vedro smiju!

Luko Paljetak