„ PJACA “

 petak  29.05.2020.

Zaštitnik našega grada je sv.Stipan  i na njegov dan,03.08.,slavimo Dan Grada.

Crkva na Pjaci (Trg kralja Tomislava) nosi njegovo ime.

 

Oslikavanje oblutaka:

Svako dijete neka oslika jedan oblutak-kućicu. Oslikani oblutak ubacite u kutiju na ulazu vrtića.

Prikupljene kućice postat će dio zajedničke slike koju ćemo izložiti u našem vrtiću.