Plodovi jeseni

 

JESEN U ODGOJNOJ SKUPINI „RIBICE „

“JABUKA” 

Jabučice crvena
na visokoj grani,
hajde,hajde,jabuko,
daj na zemlju padni.

Jabučice zelena
nemoj suze liti,
sunce će te grijati
i ti ćeš lijepa biti.

“KUKURUZ”

Kukuruzi mirno žute,

berbe svoje broje.

Strašilo ih čuva

kao blago svoje.