Prava roditelja

Kao punoljetni i odgovorni sudionici odgojno obrazovnog procesa u vrtiću koji polaze njihova djeca, roditelji imaju svoja prava.

Roditelji imaju pravo:

PITATI odgajateljicu o svojem djetetu i njegovu boravku u vrtiću!

Što se i kako radi u vrtiću? Što konkretnije pitanje takav će biti i odgovor. Je li bio dobar / dobra? nije primjer dobro postavljenog pitanja.

PREDLAGATI aktivnosti za djecu.

PREDLAGATI nove ideje za rad s djecom koje su usklađene sa zakonima i propisima.
Možete predložiti posjet djece seoskom imanju ili posjet nekog roditelja koji može predstaviti svoje zanimanje koje djeci može biti zanimljivo: policajac, vatrogasac, pekar…

VREDNOVATI rad vrtića putem validacijskih anketa i suradnje s roditeljima.

Vrednovanje ustanove je formalni proces. Vrednovanje nije komentiranje na društvenim mrežama.

TRAŽITI informacije o svojem djetetu i o radu dječjeg vrtića

Informacije o drugom djetetu ili podatak čuvaju li odgajateljice djecu u svoje slobodno vrijeme nisu prave informacije.

SUDJELOVATI u radu dječjeg vrtića u okviru u kojem možete biti uključeni.

SUDJELOVATI u aktivnostima namijenjenim cijelom vrtiću.
Suradnja s odgajateljima. Suradnja s predstavnikom roditelja u Upravnom vijeću vrtića.