SKUPINE

Na osnovu prostornih i materijalnih uvjeta i financijskih mogućnosti, u Vrtić je upisano 143 diece. Od toga 114 djece u 10-satnom primarnom programu i 29 djece u 5,5 satnom programu.

Broj skupina Odgojna skupina Broj djece Dužina boravka
1 Mlađa jaslička skupina 12 10 satni primarni program
1 Starija jaslička skupina 14 10 satni prmarni program
1 Mlađa odgojna skupina 19 10 satni primarni program
1 Srednja-mlađa odgojna skupina 24 10 satni primarni program
1 Srednja-starija odgojna skupina 26 10 satni primarni program
1 Srednja-starija odgojna skupina 26 10 satni primarni program
1 Srednja-starija odgojna skupina 26 5,5 satni primarni program
  U k u p n o 121  

Igra izvire iz djece kao vrelo iz brijega.

Miroslav Krleža