Tjedni plan rada (25.05.-29.05.2020)

 

„ VOLIM MISTO “
MOJ GRAD OPUZEN

 

„U dolini di naranče cvatu,
di Neretva ljubi modro more,
jedan gradić ko biser na zlatu
stoljećima dočekuje zore.

Opuzenske uske kale male
o životu svome pričaju,
na Omanu grede već su pale,
tajne svoje one skrivaju …“

Istražujući i otkrivajući svoj grad dijete obogaćuje iskustvo o prirodnom i kulturnom okruženju. Spoznaje zavičajne vrijednosti jezika, kulture i tradicije kojoj pripada. Na taj način stvara sliku društva u kojem živi i značaj kulturne baštine te razvija odgovoran stav prema baštini i društvu kojem pripada.