KUĆNI RED DJEČJEG VRTIĆA OPUZEN

Ovim kućnim redom određuju se i usklađuju obveze i prava korisnika usluga (djece i roditelja) i djelatnika Dječjeg vrtića Opuzen te drugih posjetitelja Vrtića

RADNO VRIJEME VRTIĆA

 • Radno vrijeme Dječjeg vrtića Opuzen je od pon-pet od 6:30 do 16:30 sati
 • Roditelj je dužan poštivati radno vrijeme vrtića (u slučaju učestalog kašnjenja roditelja po dijete (više od 3 puta), vrtić je dužan o istome obavijestiti Centar za socijalnu skrb).

DOLAZAK I ODLAZAK DJETETA U/IZ VRTIĆA

 • Dijete u vrtiću može boraviti najduže 10 sati.
 • Dolazak djece u vrtić je od 6:30 do 8:30 sati, a odlazak od 14:30 do 16:30 sati.
 • U Dječji vrtić dijete mogu dovoditi i odvoditi samo roditelji ili najviše tri punoljetne osobe koje su roditelji naveli u izjavi (IZJAVA RODITELJA o dovođenju i odvođenju djeteta). Maloljetnim osobama nije dopušteno dovođenje ili odvođenje djeteta iz vrtića.
 • Pri dovođenju i odvođenju djeteta iz vrtića obavezno je osobno se javiti odgojitelju (matičnom odgojitelju ili odgojitelju skupine u kojoj dijete boravi).
 • Zbog odgojno-obrazovnog rada koji odgojitelji provode s djecom obavezno je dovođenje djeteta u vrtić do 8:30 sati.
 • Kada iz opravdanih razloga roditelj treba dovesti dijete u vrtić nakon 8:30 sati ili doći po dijete prije 14:30 sati, potrebno je unaprijed obavijestiti odgojitelja.

MJERE SIGURNOSTI

 • Zbog SIGURNOSNO-ZAŠTITNIH I PREVENTIVNIH MJERA ulazna vrata vrtića se ZAKLJUČAVAJU od 8:30 do 14:30.
 • Prilikom ulaska ili izlaska u vrtić obavezno je zatvaranje ulaznih vrata.
 • Roditelj je dužan obavijestiti matičnog odgojitelja o svakoj promjeni adrese i broja telefona te osoba koje mogu odvoditi i dovoditi dijete.
kucni-red
dijete32

ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE

 • Dijete će se primiti u vrtić/jaslice uz Potvrdu  o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić.
 • Roditelj/staratelj treba u Dječji vrtić dovoditi zdravo dijete, a bolesno dijete ne dovodi u vrtić. Nakon preboljene bolesti djeteta roditelj/staratelj dužan je donijeti ili poslati mailom liječničku potvrdu zdravstvenoj voditeljici prije povratka djeteta u vrtić.
 • O svakoj promjeni zdravlja djeteta (bolest, ozljeda, alergije, hospitalizacija, uzimanje lijekova…) roditelj/staratelj dužan je obavijestiti odgojitelja ili zdravstvenu voditeljicu prilikom dovođenja djeteta.
 • U slučaju ozljede ili razbolijevanja djeteta u Dječjem vrtiću (povišena temperatura, proljev, povraćanje, konjunktivitis, promjene na koži djeteta…), djetetu se pruža prva pomoć te se o tome obavještavaju roditelji koji su dužni doći po svoje dijete.
 • Boravak na zraku zbog očuvanja zdravlja obvezan je i svakodnevan, ako to dozvoljavaju vremenski uvjeti.
 • Za igru i boravak u Dječjem vrtiću dijete treba imati udobnu, praktičnu i vremenskim prilikama prilagođenu odjeću i obuću.

PREHRANA

 • Usklađena je s važećim normativima, a zdravstvena ispravnost hrane i vode kontrolira se sukladno Zakonu o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijama za hranu (NN 83/22) te Zakonu o vodama (NN 47/23).
 • Namirnice je dozvoljeno unositi u vrtić samo prilikom proslave rođendana prema naputku za proslavu rođendana u Dječjem vrtiću Opuzen.

PRAVA I OBVEZE RODITELJA DJECE

 • Roditelj treba brinuti o sigurnosti djeteta na način da ne donosi neprimjerene i opasne predmete u vrtić (sitne igračke, nakit, novac, lijekove…).
 • Informacije o djetetu i skupini roditelj može dobiti putem individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka i kutića za roditelje.
 • Roditelji su obvezni prisustovati roditeljskim sastancima.
 • Roditelji su obvezni redovito plaćati usluge ove ustanove, odmah nakon primitka uplatnice, a najdalje do 15. u  U slučaju da se ne podmiri račun, roditelj će dobiti usmenu/pismenu opomenu.

Pridržavanje ovih pravila potrebno je zbog dobrobiti sve djece upisane u naš vrtić.

Zahvaljujemo na poštivanju pravila i kućnog reda.