Osnovni podaci

Dječji vrtić Opuzen

OSNIVAČ: Grad Opuzen
GODINA OSNIVANJA: 1996.

Adresa

Županija: Dubrovačko-neretvanska
Grad: Opuzen
Adresa: Zagrebačka 3/1

Kontakti

Tel./Fax.: 020 671 260
e-mail: djecji.vrtic.opuzen@gmail.com

ID vrtića

Matični broj: 1188178
OIB: 4960412007
MBS 060006353

RAVNATELJICA: Dijana Glavor Vitali, dipl.filozofije i dipl. sociolog, odgojitelj

Ustanova je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu

IBAN: HR52 2340 0091 1003 3426

Skoči do alatne trake