Obavijest za roditelje – upis u Dječji vrtić Opuzen u 2020./2021.ped.god.

10.06.2020.

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Opuzen KLASA:601-02/20-01-01 URBROJ:2117-106-01-20-19 koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen za pedagošku godinu 2020./2021., Dječji vrtić Opuzen  objavljuje

  O    G    L    A    S

od 10. lipnja 2020. do 26. lipnja 2020. godine, provodit će  se upis djece u Dječji vrtić Opuzen za 2020./2021. pedagošku godinu

I. Zbog epidemije Covida 19 i propisanih epidemioloških mjera upisu Dječji vrtić Opuzen ove godine provodi se iznimno u mjesecu lipnju.
Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu  preuzeti klikom na preuzimanje na dnu stranice ili u  dječjem vrtiću.

Dokumentacija se može donijeti u Upravu Dječjeg vrtića Opuzen, radnim danom od 8 do 12 sati ili poslati poštom na adresu: Dječji vrtić Opuzen Zagrebačka 3/1 Opuzen.

Nakon podnesenog zahtjeva i prijemnog razgovora roditelji će  dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

II. Za djecu koja se prvi put upisuju u Vrtić popunjenom zahtjevu se prilažu preslike sljedećih dokumenata:

      OBVEZNA DOKUMENTACIJA
 • Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)
 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta
 • Potvrda o sistematskom pregledu i presliku knjižice cijepljenja djeteta
 • Popunjeni obrazac za prijemni razgovor (prijemni razgovor obavit će se u skladu sa propisima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo)
      OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI
 • Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja
 • Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZS da sam uzdržava dijete)
 • Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.
 • Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).
 • Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju
 • Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja
 • Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu
 • Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku (potvrda se uzima na HZMO)
 • Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu
 • Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje

III. Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:

 • Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta ukoliko je bilo promjena
 • Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i dokaz o nastavku cijepljenja  kroz pedagošku godinu (presliku iz knjižice cijepljenja djeteta)

IV. U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života.

Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu  djece u Dječji vrtić Opuzen.
U program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programima upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

VI. Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 10. srpnja 2020. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Opuzen kao i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opuzen.
Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 13. do 17. srpnja 2020. godine.
Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon: 020/671-260  svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 12:00 sati.

 

Preuzmite:

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ OPUZEN 2020./2021. ped.god.

OBRAZAC ZA PRIJEMNI RAZGOVOR