Završetak projekta „SLAP“

petak 12.06.2020.

 

Realizacija projekta u uvjetima on line rada (Vrtić u kući) je novo i posve različito iskustvo od onoga kojeg imamo u vrtiću.

Onemogućena je interakcija odgojitelja i djeteta, nema neposredne komunikacije, promatranja i praćenja na kojima se temelji daljnje razvijanje faza projekta. Stoga su poticaji osmišljavani tako da se djecu, uz pomoć roditelja, najviše usmjeravalo na iskustveno učenje i istraživanje, kako bi se osim činjeničnog znanja o svojoj kulturnoj baštini, omogućilo i emocionalno povezivanje – doživljaj.

Uključivanjem djece u kreativno-stvaralačke procese nastojali smo poticati i kognitivne i emocionalne procese. Koristeći za poticaje lako dostupne materijale i sredstva, ohrabrivali smo djecu i roditelje da na kreativan način koriste sredstva i materijale u svom kućnom okruženju.

Likovni radovi i umjetnički projekti koje su djeca i roditelji stvarali kod kuće postali su dio zajedničke cjeline, likovnih i umjetničkih instalacija koje ćemo izložiti u našem vrtiću.