Obavijest kandidatima sudionicima natječaja 14.08.2023 – stručni suradnik eduk.rehab.

Temeljem članka 24. i članka 26. Zakona o piedškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj:10/97, 107/07,94/13, 98/19 i 57/ 22) te članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Opuzen, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen na sjednici održanoj dana 28.kolovoza 2023.godine, raspravljalo je o pristiglim molbama povodom raspisanog natječaja od dana 14.kolovoza, 2023.godine te sukladno Odluci Upravnog vijeća dostavljamo

O B A V I J E S T

kandidatima sudionicima natječaja

 

  1. jedan (1) izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

STRUČNI SURADNIK / ICA EDUKACIJSKI REHABILITATOR

izabrana je :

LARA MIJIĆ , magistra edukacijske rehabilitacije,VSS

Objavom rezultata natječaja na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Opuzen smatra se da su kandidati obavješteni o rezultatima izbora po raspisanom natječaju te se pojedinačne obavijesti neće dostavljati, a dokumentaciju mogu podići u Dječjem vrtiću Opuzen.

 

*Obavijest kandidatima sudionicima natječaja 14.08.2023 – stručni suradnik eduk.rehab.