Obavijest za roditelje – upis u Dječji vrtić Opuzen u 2022./2023.ped.god.

10.05.2022.

 

OBAVIJEST

Na temelju Odluke o upisu djece u Dječji vrtić Opuzen Klasa: 601-02/21-01-01 Urbroj: 2117-106-01-21-09 koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opuzen za pedagošku godinu 2022./2023., Dječji vrtić Opuzen  objavljuje

 

  O    G    L    A    S

od 10. svibnja 2022. do 25. svibnja 2022. godine, provodit će  se upis djece u Dječji vrtić Opuzen za 2022./2023. pedagošku godinu

I.Roditelji/skrbnici/udomitelji (u daljnjem tekstu: roditelji) zahtjev za upis mogu  preuzeti klikom na preuzimanje na dnu stranice ili u  dječjem vrtiću.

Dokumentacija se može donijeti u Upravu Dječjeg vrtića Opuzen, Zagrebačka 3/1, Opuzen  radnim danom od 8 do 11 sati.

Nakon podnesenog zahtjeva i prijemnog razgovora roditelji će  dobiti identifikacijski broj pod kojim će moći pronaći svoje dijete na objavljenim popisima.

II.Za djecu koja se prvi put upisuju u Vrtić popunjenom zahtjevu se prilažu preslike sljedećih dokumenata:

 

      OBVEZNA DOKUMENTACIJA

Preslika rodnog lista (bez obzira na datum izdavanja)

Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta

Potvrda o sistematskom pregledu i presliku knjižice cijepljenja djeteta

Popunjeni obrazac za prijemni razgovor

      OSTALA DOKUMENTACIJA – OSTVARIVANJE PREDNOSTI

Potvrde poslodavca o zaposlenju roditelja

Potvrda o samohranosti roditelja (smrtni list preminulog roditelja ili rješenje CZSS da sam uzdržava dijete)

Ako u obitelji imate troje i više malodobne djece, priložiti preslike rodnih listova sve djece.

Preslike dokumenata o invalidnosti roditelja (HRVI, civilni inv.).

Nalaz i mišljenje tijela vještačenja ili rješenje CZSS i druga medicinska dokumentacija za djecu s teškoćama u razvoju

Preslika rješenja o statusu roditelja njegovatelja

Potvrda CZSS o pravu na zajamčenu minimalnu naknadu

Preslika rješenja HZZO-a o dječjem doplatku (potvrda se uzima na HZMO)

Preslika rješenja o produženom porodiljnom dopustu

Preslika rješenja/potvrde CZSS za dijete uzeto na uzdržavanje

 

III. Za djecu koja obnavljaju upis popunjenom zahtjevu se prilažu sljedeći dokumenti:

Preslika osobnih iskaznica oba roditelja ili potvrdu o prijavi boravišta ukoliko je bilo promjena

Potvrda o obavljenom sistematskom pregledu i dokaz o nastavku cijepljenja  kroz pedagošku godinu (presliku iz knjižice cijepljenja djeteta)

 

  1. U jasličke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 1 godinu.

U vrtićke programe može se upisati dijete koje do 31. kolovoza tekuće godine navrši 3 godine života.

Djeca se upisuju u jaslice/vrtić uz primjenu prednosti i bodovanja u skladu s Pravilnikom o upisu  djece u Dječji vrtić Opuzen.

U program predškole za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu, koja nisu obuhvaćena redovitim programima upisuju se sva djeca prema zahtjevima roditelja.

 

  1. Rezultati upisa će biti objavljeni pod identifikacijskim brojem djeteta do 20. lipnja 2022. godine na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Opuzen kao i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Opuzen.

Rok za prigovore na rezultate upisa  je od 20. do 27. lipnja 2022. godine.

Sve informacije u vezi upisa mogu se dobiti na kontakt telefon: 020/671-260  svakog radnog dana, u vremenu od 8:00 do 11:00 sati.

 

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: 

Obrazac za prijemni razgovor
Zahtjev za upis 2022./2023.ped.god.

 

RAVNATELJICA

Dijana Glavor Vitali