Početak obaveznog predškolskog programa za 2022-2023 ped.god.

14.09.2022.

Program predškole počinje s radom dana 03.listopada 2022.godine (ponedjeljak), za djecu koja nisu uključena u redovni program vrtića, a s područja su Grada Opuzena i Općine Slivno.
Djeca će biti integrirana u mješovitu odgojnu skupinu od 9,00 do 11,00 sati svaki radni dan od listopada 2022.godine do svibnja 2023.godine.
Roditelji su obvezni prijaviti djecu rođenu od 01.04.2016.do 31.03.2017. godine u Upravu Dječjeg vrtića Opuzen do 29.09.2022.godine.

UPRAVA