Projekt “Slap”

11.05.2020.

PROJEKT

„TEČE I TEČE, TEČE JEDAN SLAP; 

 ŠTO U NJEM ZNAČI MOJA MALA KAP?“

Slap

Teče i teče, teče jedan slap;

Što u njem znači moja mala kap?

Gle, jedna duga u vodi se stvara,

I sja i dršće u hiljadu šara.

Taj san u slapu da bi mogo sjati,

I moja kaplja pomaže ga tkati.

Dobriša Cesarić

 

CILJ PROJEKTA: osvještavanje zavičajnog identiteta, osjećaj sigurnosti i pripadnosti zajednici (posebno važno u okolnostima socijalne izolacije)

OSOBNA, EMOCIONALNA I TJELESNA DOBROBIT DJETETA:stvaranje bolje slike o sebi, razvoj sitne i grube motorike kroz različite aktivnosti u vanjskom (prirodnom) i kućnom okruženju

OBRAZOVNA DOBROBIT DJETETA:identifikacija različitih učenja i njihova raznovrsna primjena, idejna izrada i vođenje projekta

SOCIJALNA DOBROBIT:mogućnost prilagodbe djeteta novim, promjenjivim situacijama i okolnostima, percepcija sebe kao člana zajednice

IDEJA za projekt proizašla je iz potrebe da se, u uvjetima socijalne izoliranosti zbog koronavirusa, uspostavi kontakt i povezanost djece sa svojim vrtićem, sa dijelom aktivnosti koje su do nedavno bile sastavni dio njihove životne rutine. Djeca će kod kuće raditi različite aktivnosti, a njihovi uradci će postati dijelovi cjeline koju ćemo, kad se ponovo sastanemo, opet stvoriti – „kap u slapu“.